งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน สำหรับติดริมคลอง

ปัญหาเขื่อน รั้วบ้าน ล้ม เอียง

ปัญหารถขึ้นโรงรถไม่ได้ ต้องเทพื้นใหม่ เนื่องจากพื้นทรุด

ปัญหาพื้นทางขึ้นโรงรถ พื้นทางขึ้นบ้านทรุด ทำให้รถไม่สามอ่านเพิ่มเติม “ปัญหารถขึ้นโรงรถไม่ได้ ต้องเทพื้นใหม่ เนื่องจากพื้นทรุด”