ก่อสร้างกำแพงกันดิน งานกดเสาเข็มไอ 0.15×6 เมตร ผนังกันดินสูง 1.40 เมตร

ทำกำแพงกันดินต้องกันดินสไลด์

เริ่มแล้ว ก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลองแสนแสบ งานนี้ยาว20 เมตร

ทำเขื่อนริมคลอง

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ด้วยเข็มไอ18

ก่อสร้างกำแพงกันดินด้วยเสาเข็มไอ 18

งานต่อเติมครัวหลังบ้านเป็น 2 ชั้น และงานเทพื้นรอบบ้าน ทำโรงจอดรถใหม่

ต่อเติมบ้านเป็น 2 ชั้น และทำโรงรถ

เขื่อนริมน้ำ ยาว 40 เมตร เทปูน คานคอนกรีต เรียบร้อย

งานเทคาน ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ