ผูกเหล็กคาน เหล็กสเตย์ เพื่อคอนกรีตเทคาน เทฟุตติ้ง และสเตย์ ก่อสร้างกำแพงกันดิน

เช็คงานผูกเหล็กก่อนเทคาน

งานเสียบแผ่นผนังกันดิน สูง 1.75 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

เสียบผนังกันดินเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน สูง 1.6 เมตร กดเสาเข็ม เสียบแผ่นผนังกันดิน

ทำกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

ก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ด้วยเข็มไอ 22 ยาว 10 เมตร และ เข็มสเตย์ 8 เมตร

ก่อสร้างเขื่อนริมคลองป้องกันตลิ่งพังดินสไลด์

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน กดเสาเข็มไอ18 ทุก 1 เมตร

กดเข็มเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน