งานเทพื้นคอนกรีต ชั้นสาม ของการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

งานเทพื้นปูนคอนกรีต ปูด้วยตระแกรงเหล็ก ไวร์เมช ขนาด 6 มอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นคอนกรีต ชั้นสาม ของการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก”

ก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก

  งานก่อสร้างบ้าน สามชั้น เป็นการก่อสร้างบ้านโครงสอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างบ้าน ด้วยโครงสร้างเหล็ก”

สร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก ตั้งเสา คาน เชื่อมต่อด้วยเหล็ก H Beam

งานตั้ง เสา คาน ด้วยเหล็ก H Beam

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน

การก่อสร้างกำแพงกันดิน และงานก่อสร้างรั้ว กำแพงบ้าน เนือ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างกำแพงกันดิน”

งานก่อสร้าง ทำบันไดเหล็ก ด้วยเหล็กไอบีม I Beam

งานทำบันไดเหล็ก ด้วยเหล็ก ไอบีม I Beam สำหรับงานก่อสร้าอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง ทำบันไดเหล็ก ด้วยเหล็กไอบีม I Beam”