งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ ป้องกันดินสไลด์

ผูกเหล็ก ตีไม้แบบเรียบร้อย เตรียมเทคานคอนกรีตครับ

ผูกเหล็กคาน ตีไม้แบบ เรียบร้อย เตรียมเทปูนครับ

ผูกเหล็ก ตีไม้แบบเรียบร้อย เตรียมเทปูนคอนกรีต คาน ฟุตติ้ง สเตย์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานเทปูนคอนกรีต เทคาน ฟุตติ้ง สเตย์ ก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานเทคอนกรีต เพื่อเทคาน ฟุตติ้ง สเตย์ ก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานฐานราก ทำฟุตติ้ง 6 หลุม เพื่อต่อเติมครัว แบบไม่ทรุด

งานเทฟุตติ้ง เพื่อต่อเติมครัวแบบไม่ทรุดด้วยเข็มไมโครไพล์

เทฟุตติ้ง ทำสเตย์ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง

หลังจากที่เราเทคานไปเรียบร้อยแล้ว ก็มาตีไม้แบบ เพื่อเทฟอ่านเพิ่มเติม “เทฟุตติ้ง ทำสเตย์ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง”