งานเทพื้นคอนกรีต ข้างบ้าน และหน้าบ้าน

งานเทพื้นคอนกรีต ข้างบ้าน และหน้าบ้านครับ สำหรับงานนี้ อ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นคอนกรีต ข้างบ้าน และหน้าบ้าน”

งานผูกเหล็ก ปรับระดับพื้น ก่อนเทพื้นคอนกรีต

งานผูกเหล็ก เทคาน ปรับระดับหน้าดิน ก่อนเทพื้นปูนคอนกรีต

งานเทพื้นปูนคอนกรีต งานวันนี้เทฟุตติ้งให้เสร็จ

งานเทพื้นปูนคอนกรีต บริเวณลานจอดรถ ต้องทุบ และรื้อพื้นเอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นปูนคอนกรีต งานวันนี้เทฟุตติ้งให้เสร็จ”

แก้ปัญหาพื้นทรุด พื้นทางขึ้นบ้านทรุด

งานแก้ปัญหาพื้นทรุด สำหรับงานหน้างานนี้ เป็นงานเทพื้นทาอ่านเพิ่มเติม “แก้ปัญหาพื้นทรุด พื้นทางขึ้นบ้านทรุด”

ปัญหารถขึ้นโรงรถไม่ได้ ต้องเทพื้นใหม่ เนื่องจากพื้นทรุด

ปัญหาพื้นทางขึ้นโรงรถ พื้นทางขึ้นบ้านทรุด ทำให้รถไม่สามอ่านเพิ่มเติม “ปัญหารถขึ้นโรงรถไม่ได้ ต้องเทพื้นใหม่ เนื่องจากพื้นทรุด”