งานเทพื้นปูน คอนกรีต รอบบ้าน ผูกเหล็กเสร็จแล้ว เตรียมเทปูนครับ

หลังจากลงเสาเข็มหกเหลี่ยม แบบปูพรมเรียบร้อยครับ ปรับระดอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นปูน คอนกรีต รอบบ้าน ผูกเหล็กเสร็จแล้ว เตรียมเทปูนครับ”

ผูกเหล็กคาน ตีไม้แบบ เรียบร้อย เตรียมเทปูนครับ

ผูกเหล็ก ตีไม้แบบเรียบร้อย เตรียมเทปูนคอนกรีต คาน ฟุตติ้ง สเตย์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานผูกเหล็ก ตีไม้แบบ เพื่อเทคาน เทสเตย์

งานผูกเหล็ก ตีไม้แบบ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

ผูกเหล็กคาน ตีไม้แบบ ก่อสร้างกำแพงกันดินหลังบ้าน ริมคลอง

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ริมคลองหลังบ้าน

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน หลังบ้าน กันดินสไลด์ลงน้ำ

งานเขื่อน กำแพงกันดิน แนวเขื่อนหลังบ้าน เป็นหมู่บ้านจัดอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน หลังบ้าน กันดินสไลด์ลงน้ำ”