ผูกเหล็กข้ออ้อย 12 มม. ก่อนเทพื้นคอนกรีต เพื่องานก่อสร้าง เทพื้นโรงรถ แบบไม่ทรุด

ผูกเหล็กเทพื้นโรงจอดรถแบบไม่ทรุด

งานผูกเหล็ก เทพื้นปูนคอนกรีต เทพื้นโรงรถ

ผูกเหล็กเทพื้น โรงรถ