งานเสียบแผ่นผนังเขื่อน ก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลอง

งานเสียบแผ่น เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ