งานต่อเติมห้อง ส่วนโรงรถ และครัว หลังบ้าน ทาวน์โฮม

งานต่อเติม ทาวน์โฮม 3 ชั้น เป็นการต่อเติมห้องในส่วนของโอ่านเพิ่มเติม “งานต่อเติมห้อง ส่วนโรงรถ และครัว หลังบ้าน ทาวน์โฮม”