ตีไม้แบบ เพื่อก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 40 เมตร ผนังกั้นดินสูง 2.15 เมตร

งานตีไม้แบบเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานทำเขื่อน ริมน้ำ ยาว 40 เมตร ผนังกั้นดินสูง 2.3 เมตร ด้วย เสา เข็มไอ 22

ก่อสร้างเขื่อนกันดินริมน้ำ ผนังกั้นดินสูง 2.3 เมตรยาว 40 เมตร