งานเสียบแผ่นผนังกันดิน สูง 1.75 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

เสียบผนังกันดินเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน สูง 1.6 เมตร กดเสาเข็ม เสียบแผ่นผนังกันดิน

ทำกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน กดเสาเข็มไอ18 ทุก 1 เมตร

กดเข็มเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน กดเข็มเสียบแผ่นเรียบร้อยแล้วครับ

งานกดเสาเข็มจะเสียบแผ่นกันดิน

งานก่อสร้างรั้ว สูงเกือบ 3 เมตร เรียบร้อย

รับเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน