เทพื้นเสร็จ ปั่นหน้าปูน ให้พื้นผิวเรียบ

งานเทพื้นเสร็จแล้วครับ รถปูนมาแต่เช้า วันนี้ร้อนมาก พี่อ่านเพิ่มเติม “เทพื้นเสร็จ ปั่นหน้าปูน ให้พื้นผิวเรียบ”

งานผูกเหล็ก เตรียมเทพื้น ผูกเหล็ก 3 หุน 9 มม.

สนใจ จะเทพื้นคอนกรีต งานโรงรถ งานครัวหลังบ้าน หรือ ลานหอ่านเพิ่มเติม “งานผูกเหล็ก เตรียมเทพื้น ผูกเหล็ก 3 หุน 9 มม.”