งานก่อสร้าง เขื่อน และกำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน เขื่อนป้องกันดินสไลด์ และน้ำกัดอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง เขื่อน และกำแพงกันดิน”

งานเทพื้นปูน คอนกรีต ผูกเหล็ก บริเวณรอบอาคาร

งานผูกเหล็ก ข้ออ้อย 12 มม. ผูกเหล็ก ตาราง ช่อง ถี่ ดัดเอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นปูน คอนกรีต ผูกเหล็ก บริเวณรอบอาคาร”

ปัญหาการทรุดของพื้นทางขึ้นโรงรถ วันนี้แก้ไขเกือบเสร็จแล้วครับ

การแก้ไขปัญหาพื้นทางขึ้นโรงรถทรุด โดย ทีมงานเราได้ทำการอ่านเพิ่มเติม “ปัญหาการทรุดของพื้นทางขึ้นโรงรถ วันนี้แก้ไขเกือบเสร็จแล้วครับ”

พื้นทางขึ้นโรงรถ ทางเข้าบ้านทรุด ต้องแก้ไขกันใหม่เลย

งานทุบ แย็ก พื้นทางขึ้นโรงรถ หน้าบ้าน และงานพื้นหลังบ้าอ่านเพิ่มเติม “พื้นทางขึ้นโรงรถ ทางเข้าบ้านทรุด ต้องแก้ไขกันใหม่เลย”

งานซ่อมรั้ว ทุบกำแพงใหม่ ทุบพื้นทางขึ้นโรงรถใหม่ ใกล้เสร็จแล้วครับ

สำหรับงานนี้ ปัญหาคือ รั้ว และกำแพงบ้านทรุด ทำให้มีปัญหอ่านเพิ่มเติม “งานซ่อมรั้ว ทุบกำแพงใหม่ ทุบพื้นทางขึ้นโรงรถใหม่ ใกล้เสร็จแล้วครับ”