งานใหม่อีกงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน เนื่องจากท่านเจ้าของงาน มีบ้านอยอ่านเพิ่มเติม “งานใหม่อีกงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์”

เริ่มเตรียมของ งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน สำหรับหน้างานนี้ เป็นการสอ่านเพิ่มเติม “เริ่มเตรียมของ งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน”

งานเทพื้นปูนคอนกรีต งานวันนี้เทฟุตติ้งให้เสร็จ

งานเทพื้นปูนคอนกรีต บริเวณลานจอดรถ ต้องทุบ และรื้อพื้นเอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้นปูนคอนกรีต งานวันนี้เทฟุตติ้งให้เสร็จ”

แก้ปัญหาพื้นทรุด พื้นทางขึ้นบ้านทรุด

งานแก้ปัญหาพื้นทรุด สำหรับงานหน้างานนี้ เป็นงานเทพื้นทาอ่านเพิ่มเติม “แก้ปัญหาพื้นทรุด พื้นทางขึ้นบ้านทรุด”

ปัญหารถขึ้นโรงรถไม่ได้ ต้องเทพื้นใหม่ เนื่องจากพื้นทรุด

ปัญหาพื้นทางขึ้นโรงรถ พื้นทางขึ้นบ้านทรุด ทำให้รถไม่สามอ่านเพิ่มเติม “ปัญหารถขึ้นโรงรถไม่ได้ ต้องเทพื้นใหม่ เนื่องจากพื้นทรุด”