งานเทคาน ประตูรั้ว ถนนทางเข้าโรงงาน

งานเทคานคอนกรีต บริเวณประตูรั้ว ถนน ทางเข้าโรงงาน ซึ่งจอ่านเพิ่มเติม “งานเทคาน ประตูรั้ว ถนนทางเข้าโรงงาน”