เริ่มก่ออิฐ ฉาบปูน กั้นห้องแล้วครับ

งานต่อเติมบ้านสองชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก หลังจากวางแผ่นอ่านเพิ่มเติม “เริ่มก่ออิฐ ฉาบปูน กั้นห้องแล้วครับ”

งานโครงหลังคาเรียบร้อย พร้อมมุงให้เสร็จวันนี้ครับ

งานต่อเติมบ้านสองชั้น คืบหน้าไปมากครับ ขึ้นโครงหลังคา วอ่านเพิ่มเติม “งานโครงหลังคาเรียบร้อย พร้อมมุงให้เสร็จวันนี้ครับ”

ขึ้นโครงหลังคาแล้วครับ งานต่อเติมบ้านสองชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก

สำหรับหน้างานนี้ ต้องทำงานท่ามกลางสภาพอากาศ ที่เข้าหน้าอ่านเพิ่มเติม “ขึ้นโครงหลังคาแล้วครับ งานต่อเติมบ้านสองชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก”