พื้นบริเวณ รอบบ้าน ทรุด ทำให้ ระบบท่อน้ำเสียหายไปด้วย

พิ้นบริเวณรอบบ้านทรุด ทั้งรอบตัวบ้าน ทำให้ ระบบท่อน้ำเสอ่านเพิ่มเติม “พื้นบริเวณ รอบบ้าน ทรุด ทำให้ ระบบท่อน้ำเสียหายไปด้วย”