งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และท่าจอดเรือ เสร็จเรียบร้อยครับ

การก่อสร้างเขื่อนริมคลองใหญ่ มีน้ำขึ้นน้ำลง เป็นเวลา ตาอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และท่าจอดเรือ เสร็จเรียบร้อยครับ”

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง และทำท่าเรือ

สำหรับงานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดินริมน้ำ และหน้างานนีอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง และทำท่าเรือ”

งานตีไม้แบบ ผูกเหล็ก ก่อนเทคาน ฟุตติ้ง และสเตย์ ก่อสร้างเขื่อน และท่าเรือ

งานก่อสร้าง เขื่อน และท่าเรือ ซึ่งหน้างานเป็นบ้านริมคลออ่านเพิ่มเติม “งานตีไม้แบบ ผูกเหล็ก ก่อนเทคาน ฟุตติ้ง และสเตย์ ก่อสร้างเขื่อน และท่าเรือ”