ก่อสร้างกำแพงกันดิน งานเทปูนคอนกรีต เทพื้น และเทผนังกำแพง

ก่อสร้างกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์ เนื่องจากหลังบอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน งานเทปูนคอนกรีต เทพื้น และเทผนังกำแพง”