งานลงเข็ม เทพื้นด้านข้างบ้าน ทำทรายล้าง

ปิดจ๊อบครับ สำหรับงานนี้ เป็นงานเทพื้นด้านข้างบ้าน ลงเขอ่านเพิ่มเติม “งานลงเข็ม เทพื้นด้านข้างบ้าน ทำทรายล้าง”

งานเทพื้น ทำทรายล้าง เกือบเสร็จแล้วครับ

งานทรายล้าง หลังจากเทพื้นเสร็จ เททรายล้าง ด้วยหินเบอร์ อ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้น ทำทรายล้าง เกือบเสร็จแล้วครับ”

งานจับเซี้ยม ดึงเอ็น วางเส้น ก่อนที่จะเททรายล้าง

ก่อนที่จะเททรายล้าง เนื่องจาก ในการเททรายล้าง งานนี้ จะอ่านเพิ่มเติม “งานจับเซี้ยม ดึงเอ็น วางเส้น ก่อนที่จะเททรายล้าง”

เก็บงานเทพื้นปูน ดึงเอ็น จับเซี้ยม ก่อนทำทรายล้าง

งานเก็บขอบ พื้นที่เทปูนไว้ ด้วยการ ดึงเอ็น จับเซี้ยม สำอ่านเพิ่มเติม “เก็บงานเทพื้นปูน ดึงเอ็น จับเซี้ยม ก่อนทำทรายล้าง”

งานเทพื้น รอปูนเซ็ทตัว และถอดไม้แบบ

หลังจากเทปูนคอนกรีต สำหรับงานเทพื้น ปรับหน้าพื้นผิวให้มอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้น รอปูนเซ็ทตัว และถอดไม้แบบ”