งานตกแต่งร้านอาหาร สไตล์ลอฟท์

งานตกแต่งรีโนเวท ตึกแถวเก่า ปรับปรุงให้เป็นร้านอาหาร ตกอ่านเพิ่มเติม “งานตกแต่งร้านอาหาร สไตล์ลอฟท์”

งานรีโนเวท ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง จากตึกแถวขายก๋วยเตี๋ยว เป็นร้านอาหาร

งานรีโนเวท ตึกแถวจากร้านขายก๋วยเตี๋ยว ให้กลายเป็นร้านอาอ่านเพิ่มเติม “งานรีโนเวท ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง จากตึกแถวขายก๋วยเตี๋ยว เป็นร้านอาหาร”

งานรีโนเวทตึกแถวเก่า ให้กลับมาสวยเหมือนใหม่

งานแรกของการรีโนเวท ตึกแถวเก่า  คือ เริ่มแบ่งพื้นที่ กัอ่านเพิ่มเติม “งานรีโนเวทตึกแถวเก่า ให้กลับมาสวยเหมือนใหม่”

หน้างานใหม่ งานรีโนเวท ตึกแถวเก่า

ตึกแถวนี้ จากเดิมเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับ เจ้าของต้องกอ่านเพิ่มเติม “หน้างานใหม่ งานรีโนเวท ตึกแถวเก่า”