งานผูกเหล็ก เทคาน ตอม่อ ฟุตติ้ง สเตย์ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน หน้างานวันนี้เป็น ผูกเหลอ่านเพิ่มเติม “งานผูกเหล็ก เทคาน ตอม่อ ฟุตติ้ง สเตย์ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน”

งานฐานราก เทตอม่อ เทฟุตติ้ง เพื่อก่อสร้างโกดัง

การก่อสร้างโกดังสินค้า สำหรับหน้างานวันนี้เป็น งานฐานราอ่านเพิ่มเติม “งานฐานราก เทตอม่อ เทฟุตติ้ง เพื่อก่อสร้างโกดัง”

งานก่อสร้างโกดัง เริ่มด้วยการปลอกเหล็ก งานฐานราก

งานก่อสร้างโกดัง หลังจากลงเข็มเจาะ 24 ต้น เรียบร้อย ทีมอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโกดัง เริ่มด้วยการปลอกเหล็ก งานฐานราก”