ก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง ยาวประมาณ 94 เมตร เสร็จแล้วครับ

แก้ปัญหาเขื่อนพังดินสไลด์ ที่ดินริมคลอง

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมน้ำ ริมทะเลสาบ

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมทะเลสาบของหมู่บ้าน เนอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมน้ำ ริมทะเลสาบ”

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง ป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง

งานเสียบแผ่น กำแพงกันดิน สำหรับหน้างานนี้ กำแพงกันดินสูอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง ป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง”

งานกดเข็มไอ 0.18×8 เมตร เพื่อก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์ สำหอ่านเพิ่มเติม “งานกดเข็มไอ 0.18×8 เมตร เพื่อก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง”