งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง แทนเขื่อนเก่าที่พัง

งานก่อสร้างเขื่อนริมคลอง เนื่องจากเขื่อนเก่าพัง

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์ ด้วยเสาเข็ม i 22

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 150 เมตร โดยใช้เสาเข็มไอ 22อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์ ด้วยเสาเข็ม i 22”

รื้อกำแพงบ้านเก่า ที่เอียงล้ม ออกก่อน ค่อยทำเขื่อนริมน้ำใหม่

วันนี้ พามาดูหน้างาน ก่อสร้างเขื่อนริมคลองครับ เนื่องจาอ่านเพิ่มเติม “รื้อกำแพงบ้านเก่า ที่เอียงล้ม ออกก่อน ค่อยทำเขื่อนริมน้ำใหม่”

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมสระน้ำ ป้องกันดินสไลด์

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง ยาวห้ารอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมสระน้ำ ป้องกันดินสไลด์”

งานทำเขื่อนริมสระ ป้องกันตลิ่งพัง ยาว 600 เมตร ครึ่งทางครับ 300 เมตรแล้ว

งานเขื่อน กำแพงกันดิน เทคาน เสร็จเรียบร้อยครับ ขนาดคาน อ่านเพิ่มเติม “งานทำเขื่อนริมสระ ป้องกันตลิ่งพัง ยาว 600 เมตร ครึ่งทางครับ 300 เมตรแล้ว”