งานก่อสร้างโกดัง เริ่มด้วยการปลอกเหล็ก งานฐานราก

งานก่อสร้างโกดัง หลังจากลงเข็มเจาะ 24 ต้น เรียบร้อย ทีมอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างโกดัง เริ่มด้วยการปลอกเหล็ก งานฐานราก”

ก่อสร้าง บ้านสองชั้น โครงสร้างเหล็ก วางแผ่นพื้นแล้วครับ

หลังจากตั้งเสาเหล็กเสร็จ วางคาน ขึ้นโครงเหล็กชั้นสอง ก็อ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้าง บ้านสองชั้น โครงสร้างเหล็ก วางแผ่นพื้นแล้วครับ”