หน้างาน ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ วันแรก เคลียร์พื้นที่ ก่อนทำงาน

เขื่อนเก่าพัง ต้องทำเขื่อนใหม่ริมคลอง ยาวประมาณ 90 เมตร

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมน้ำ ริมทะเลสาบ

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมทะเลสาบของหมู่บ้าน เนอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมน้ำ ริมทะเลสาบ”

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง ป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง

งานเสียบแผ่น กำแพงกันดิน สำหรับหน้างานนี้ กำแพงกันดินสูอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลอง ป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง”

งานกดเข็มไอ 0.18×8 เมตร เพื่อก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์ สำหอ่านเพิ่มเติม “งานกดเข็มไอ 0.18×8 เมตร เพื่อก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง”

งานใหม่อีกงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน เนื่องจากท่านเจ้าของงาน มีบ้านอยอ่านเพิ่มเติม “งานใหม่อีกงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์”