ก่อนสร้างบ้าน ต้องสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์ กันนะครับ

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 58 เมตร ผนังกันดินสูง 2.1 เอ่านเพิ่มเติม “ก่อนสร้างบ้าน ต้องสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์ กันนะครับ”

ก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง ยาวประมาณ 94 เมตร เสร็จแล้วครับ

แก้ปัญหาเขื่อนพังดินสไลด์ ที่ดินริมคลอง

งานเขื่อนริมน้ำ หลังบ้าน เพื่อป้องกันดินสไลด์

งานก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ เพื่อป้องกันดินสไลด์ สร้างในพื้นที่จำกัด

ผูกเหล็กคาน ตีไม้แบบ เรียบร้อย เตรียมเทปูนครับ

ผูกเหล็ก ตีไม้แบบเรียบร้อย เตรียมเทปูนคอนกรีต คาน ฟุตติ้ง สเตย์ เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

ปรับหน้าดิน เพื่อการก่อสร้าง เขื่อนกำแพงกันดิน

ปรับสภาพหน้าดิน ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลองครับ