ทำเขื่อนริมคลองใหม่ ของเก่าพัง เอียง ทำให้ดินสไลด์ลงคลอง

หน้างานนี้ เป็นการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ให้กับลูกค้าใหมอ่านเพิ่มเติม “ทำเขื่อนริมคลองใหม่ ของเก่าพัง เอียง ทำให้ดินสไลด์ลงคลอง”

ก่อสร้างกำแพงกันดินใหม่ เนื่องจากของเก่าพัง ล้ม

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาวประมาณ 100 เมตร เนื่องจาก กำอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดินใหม่ เนื่องจากของเก่าพัง ล้ม”

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมสระน้ำ ป้องกันดินสไลด์

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง ยาวห้ารอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมสระน้ำ ป้องกันดินสไลด์”

ก่อนสร้างบ้าน ต้องสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์ กันนะครับ

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 58 เมตร ผนังกันดินสูง 2.1 เอ่านเพิ่มเติม “ก่อนสร้างบ้าน ต้องสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์ กันนะครับ”

ก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง ยาวประมาณ 94 เมตร เสร็จแล้วครับ

แก้ปัญหาเขื่อนพังดินสไลด์ ที่ดินริมคลอง