ก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ด้วยเข็มไอ 22 ยาว 10 เมตร และ เข็มสเตย์ 8 เมตร

ก่อสร้างเขื่อนริมคลองป้องกันตลิ่งพังดินสไลด์

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ด้วยเข็มไอ18

ก่อสร้างกำแพงกันดินด้วยเสาเข็มไอ 18

ทำเขื่อนริมคลองใหม่ ของเก่าพัง เอียง ทำให้ดินสไลด์ลงคลอง

หน้างานนี้ เป็นการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง ให้กับลูกค้าใหมอ่านเพิ่มเติม “ทำเขื่อนริมคลองใหม่ ของเก่าพัง เอียง ทำให้ดินสไลด์ลงคลอง”

ก่อสร้างกำแพงกันดินใหม่ เนื่องจากของเก่าพัง ล้ม

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาวประมาณ 100 เมตร เนื่องจาก กำอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดินใหม่ เนื่องจากของเก่าพัง ล้ม”

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมสระน้ำ ป้องกันดินสไลด์

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์ ตลิ่งพัง ยาวห้ารอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมสระน้ำ ป้องกันดินสไลด์”