จับเซี้ยม ปั้นเหลี่ยมเสารั้ว กำแพงบ้าน

งานตั้งเสารั้วบ้าน เมื่อตีไม้แบบ และเทปูนเรียบร้อย ก็มาอ่านเพิ่มเติม “จับเซี้ยม ปั้นเหลี่ยมเสารั้ว กำแพงบ้าน”

งานปูน วันนี้ช่างปูนต้องก่อซุ้มประตูโค้ง

งานรีโนเวทบ้าน หน้างานวันนี้ ช่างปูนต้องทำการก่อซุ้มประอ่านเพิ่มเติม “งานปูน วันนี้ช่างปูนต้องก่อซุ้มประตูโค้ง”

งานปูน จับเซี้ยม วงกบ ประตู หน้าต่าง โค้ง

งานปูน จับเซี้ยม ตั้งวงกบ ประตูโค้ง ตั้งวงกบหน้าต่าง เกอ่านเพิ่มเติม “งานปูน จับเซี้ยม วงกบ ประตู หน้าต่าง โค้ง”

งานจับเซี้ยม ดึงเอ็น วางเส้น ก่อนที่จะเททรายล้าง

ก่อนที่จะเททรายล้าง เนื่องจาก ในการเททรายล้าง งานนี้ จะอ่านเพิ่มเติม “งานจับเซี้ยม ดึงเอ็น วางเส้น ก่อนที่จะเททรายล้าง”

เก็บงานเทพื้นปูน ดึงเอ็น จับเซี้ยม ก่อนทำทรายล้าง

งานเก็บขอบ พื้นที่เทปูนไว้ ด้วยการ ดึงเอ็น จับเซี้ยม สำอ่านเพิ่มเติม “เก็บงานเทพื้นปูน ดึงเอ็น จับเซี้ยม ก่อนทำทรายล้าง”