งานปูน จับเซี้ยม วงกบ ประตู หน้าต่าง โค้ง

งานปูน จับเซี้ยม ตั้งวงกบ ประตูโค้ง ตั้งวงกบหน้าต่าง เกอ่านเพิ่มเติม “งานปูน จับเซี้ยม วงกบ ประตู หน้าต่าง โค้ง”

งานปูกระเบื้องผนัง กระเบื้องพื้น ห้องน้ำ

งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง ห้องน้ำ ต้องมีการก่ออิฐ เพิ่ม แอ่านเพิ่มเติม “งานปูกระเบื้องผนัง กระเบื้องพื้น ห้องน้ำ”