งานเทคานคอนกรีต ประตูรั้วทางเข้าโรงงาน

งานเทคานปูนคอนกรีต ประตูรั้วทางเข้าโรงงาน ขนาดคาน 0.5 xอ่านเพิ่มเติม “งานเทคานคอนกรีต ประตูรั้วทางเข้าโรงงาน”

งานเทพื้น รอปูนเซ็ทตัว และถอดไม้แบบ

หลังจากเทปูนคอนกรีต สำหรับงานเทพื้น ปรับหน้าพื้นผิวให้มอ่านเพิ่มเติม “งานเทพื้น รอปูนเซ็ทตัว และถอดไม้แบบ”

งานก่อสร้างอาคารสองชั้น งานวางแผ่นพื้นชั้นสอง เตรียมเทปูน

งานก่อสร้างอาคารสองชั้น ด้วยโครงสร้างเหล็ก เสา คาน เหล็อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างอาคารสองชั้น งานวางแผ่นพื้นชั้นสอง เตรียมเทปูน”