งานฐานราก เทฟุตติ้ง ก่อนขึ้นเสาเหล็ก

งานต่อเติมทาวน์โฮม ต่อเติมครัวหลังบ้าน ด้วยการตั้งเสาเหอ่านเพิ่มเติม “งานฐานราก เทฟุตติ้ง ก่อนขึ้นเสาเหล็ก”