งานทาสีบ้านใหม่ เปิดงานด้วยการเตรียมพื้นผิว ก่อนทารองพื้น

สำหรับ หน้างานใหม่นี้ เพิ่งเข้าหน้างานวันแรก เพื่อรับงาอ่านเพิ่มเติม “งานทาสีบ้านใหม่ เปิดงานด้วยการเตรียมพื้นผิว ก่อนทารองพื้น”