งานก่อเคาเตอร์ปูนครัว สำหรับงานต่อเติมทาวน์โฮม

งานต่อเติมทาวน์โฮม ในส่วนของงานต่อเติมครัวหลังบ้าน มาถึอ่านเพิ่มเติม “งานก่อเคาเตอร์ปูนครัว สำหรับงานต่อเติมทาวน์โฮม”

งานก่อฉาบ ผนัง และงานเททับหลัง อาคารชั้นสอง

งานก่อสร้าง อาคารสองชั้น โครงสร้างเหล็ก หน้างานวันนี้ เอ่านเพิ่มเติม “งานก่อฉาบ ผนัง และงานเททับหลัง อาคารชั้นสอง”

งานปูกระเบื้องผนัง กระเบื้องพื้น ห้องน้ำ

งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง ห้องน้ำ ต้องมีการก่ออิฐ เพิ่ม แอ่านเพิ่มเติม “งานปูกระเบื้องผนัง กระเบื้องพื้น ห้องน้ำ”