งานกดเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน

งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน เริ่มด้วยงานแรกเลยครับ หลอ่านเพิ่มเติม “งานกดเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน”

งานเสียบแผ่นผนัง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน หลังจากกดเข็ม ทุกระยะ 1 อ่านเพิ่มเติม “งานเสียบแผ่นผนัง เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน”

งานตั้งเสาเหล็ก วางคาน เหล็ก H Beam ก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

งานเทพื้นคอนกรีต เพื่อก่อสร้างบ้าน โครงสร้างเหล็ก

งานเทพื้นคอนกรีต ชั้นล่าง ของการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน และรั้วบ้าน

งานก่อสร้าง รั้ว และเขื่อนกำแพงกันดิน