รื้อกำแพงบ้านเก่า ที่เอียงล้ม ออกก่อน ค่อยทำเขื่อนริมน้ำใหม่

วันนี้ พามาดูหน้างาน ก่อสร้างเขื่อนริมคลองครับ เนื่องจาอ่านเพิ่มเติม “รื้อกำแพงบ้านเก่า ที่เอียงล้ม ออกก่อน ค่อยทำเขื่อนริมน้ำใหม่”

งานกดเข็ม เพื่อก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 150 เมตร

งานกดเสาเข็มเนี๊ยบๆ แนวตรงเป๊ะ เพื่องานเสียบแผ่น ผนังกัอ่านเพิ่มเติม “งานกดเข็ม เพื่อก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 150 เมตร”

งานกดเสาเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

ก่อสร้างเขื่อนริมสระน้ำ ยาว 600 เมตร

งานกดเสาเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อน ริมคลอง

งานกดเสาเข็มไอ เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมคลอง

การเสียบแผ่น เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 80 เมตร

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 80 เมตร หลังจากกดเสาเข็มไป 1อ่านเพิ่มเติม “การเสียบแผ่น เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 80 เมตร”