งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์ ด้วยเสาเข็ม i 22

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาว 150 เมตร โดยใช้เสาเข็มไอ 22อ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดินป้องกันดินสไลด์ ด้วยเสาเข็ม i 22”

งานเทคอนกรีต เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์

หน้างาน เป็นงานก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน ยาวประมาณ 150อ่านเพิ่มเติม “งานเทคอนกรีต เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน ป้องกันดินสไลด์”

งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน สูง 2.45 เมตร นนทบุรี

งานกดเสาเข็ม ไอ 0.18 x 8 เมตร หัวเข็มเสริมเหล็ก Dowel เอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง กำแพงกันดิน สูง 2.45 เมตร นนทบุรี”

กดเข็ม เสียบแผ่นผนังกันดิน ก่อสร้างเขื่อนริมน้ำ

งานตีไม้แบบ ท้องคาน เตรียมเทคาน เทฟุตติ้ง

งานตัดแผ่นพื้น เพื่อทำเป็นผนังกำแพงกันดิน

งานตัดแผ่นพื้น เพื่อทำกำแพงกันดิน