ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาวร้อยเมตร รอบบ้าน เพื่อป้องกันดินสไลด์

เสาเข็มไอ 0.15×6 เมตร และแผ่นพื้น แบบแผ่นเรียบ เตรอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาวร้อยเมตร รอบบ้าน เพื่อป้องกันดินสไลด์”

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 100 เมตร รอบบ้าน ป้องกันดินสไลด์

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน สูงประมาณ 1.25 เมตร ยาวทั้งหมด 100อ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 100 เมตร รอบบ้าน ป้องกันดินสไลด์”

งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ยาว 50 เมตร ใช้แรงงานคน

การก่อสร้าง กำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินสไลด์ เนื่องจากพอ่านเพิ่มเติม “งานก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ยาว 50 เมตร ใช้แรงงานคน”

ก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลองหลวงแพ่ง

การก่อสร้าง เขื่อน กำแพงกันดิน ยาวประมาณ 100 เมตร ทำการอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้างเขื่อน กำแพงกันดิน ริมคลองหลวงแพ่ง”

ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาวร้อยกว่าเมตร งานนี้ใช้แรงงานคนเป็นหลัก

งานก่อสร้างกำแพงกันดิน สูงประมาณ 1 เมตร ยาวร้อยกว่าเมตรอ่านเพิ่มเติม “ก่อสร้าง กำแพงกันดิน ยาวร้อยกว่าเมตร งานนี้ใช้แรงงานคนเป็นหลัก”