งานต่อเติมห้องหลังบ้าน ลงเข็มแบบไม่ทรุด เสร็จเกือบ 100% แล้ว

การต่อเติมห้องหลังบ้าน แบบไม่ทรุด ด้วยงานฐานราก งานเสาเอ่านเพิ่มเติม “งานต่อเติมห้องหลังบ้าน ลงเข็มแบบไม่ทรุด เสร็จเกือบ 100% แล้ว”

ต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด งานฝ้า ไฟ สี ปูกระเบื้อง เกือบ 100% แล้วครับ

สำหรับงาน ต่อเติมห้องหลังบ้าน ในส่วนของ ห้องทานข้าว ห้ออ่านเพิ่มเติม “ต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด งานฝ้า ไฟ สี ปูกระเบื้อง เกือบ 100% แล้วครับ”

ต่อเติมหลังบ้าน แบบไม่ทรุด งานก่อฉาบเรียบร้อยแล้วครับ

งานต่อเติมห้องหลังบ้าน เป็นการต่อเติมในส่วนของ ห้องนอน อ่านเพิ่มเติม “ต่อเติมหลังบ้าน แบบไม่ทรุด งานก่อฉาบเรียบร้อยแล้วครับ”

งานต่อเติมห้องหลังบ้านแบบไม่ทรุด หน้างานเป็นงานก่ออิฐผนังห้อง

งานต่อเติมห้องหลังบ้าน เป็นห้องทานข้าว ห้องนอนแม่บ้าน แอ่านเพิ่มเติม “งานต่อเติมห้องหลังบ้านแบบไม่ทรุด หน้างานเป็นงานก่ออิฐผนังห้อง”

งานขึ้นโครงหลังคา สำหรับงานต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด

ก่อสร้าง ต่อเติมห้องหลังบ้าน แบบไม่ทรุด หน้างานวันนี้เปอ่านเพิ่มเติม “งานขึ้นโครงหลังคา สำหรับงานต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด”