งานเทคาน เพื่อก่อสร้างครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด

สำหรับการต่อเติมบ้าน ต่อเติมห้องครัว แบบไม่ทรุด คือ การอ่านเพิ่มเติม “งานเทคาน เพื่อก่อสร้างครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด”

งานฐานราก ทำฟุตติ้ง 6 หลุม เพื่อต่อเติมครัว แบบไม่ทรุด

งานเทฟุตติ้ง เพื่อต่อเติมครัวแบบไม่ทรุดด้วยเข็มไมโครไพล์

ต่อเติมครัวหลังบ้านแบบไม่ทรุด ด้วยการลงเข็มไมโครไพล์

การต่อเติมครัวหลังบ้านแบบไม่ทรุด

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ 6 ต้น เพื่อต่อเติมครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด

การต่อเติมก่อสร้างครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด

ต่อเติมครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด ด้วยเข็มไมโครไพล์

หน้างานวันแรกๆ เป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ครัวเก่าที่ทอ่านเพิ่มเติม “ต่อเติมครัวหลังบ้าน แบบไม่ทรุด ด้วยเข็มไมโครไพล์”