แก้ไข งานซ่อม รั้วหน้า บ้าน และหลังบ้าน

ซ่อม ทุบรั้ว หน้าบ้าน ทำใหม่ครับ เนื่องจาก เอียง และทรุอ่านเพิ่มเติม “แก้ไข งานซ่อม รั้วหน้า บ้าน และหลังบ้าน”